TruckStop.CZ

TruckStop.CZ

Česká republika

Distribuční místo premid point

ESVZCR_inf_7-102_dplist.xls, (64kB)

Distribuční místo premid point

 

Distribuční místa jsou určena pro poskytování služeb řidičům na cestách. Jsou umístěna na zpoplatněných komunikacích a v jejich blízkosti a na vybraných hraničních přechodech. Řidič zde může získat a zaregistrovat palubní jednotku premid pro platbu předem (pre-pay). 

 

Služby poskytované na distribučních místech premid point umožňují uživateli:

 

zaregistrovat se do mýtného systému,

 

předplatit mýtné v režimu placení předem (pre-pay),

 

zaplatit kauci a vyzvednout si palubní jednotku/y premid, vyměnit ji nebo vrátit  s žádostí o vrácení kauce,

 

vybrat nespotřebované předplacené mýtné při současném povinném vrácení palubní jednotky premid,

 

dodatečně zaplatit dlužné mýtné,

 

obdržet výpis mýtných transakcí za uplynulý měsíc ve formě účetního dokladu,

 

získat informace o mýtném systému,

 

nahlásit technickou poruchu palubní jednotky premid, včetně její ztráty nebo odcizení,

 

podat stížnost nebo podnět, týkající se mýtného systému,

 

obdržet informační materiály ve všech úředních jazycích EU a dále v chorvatštině, norštině, ruštině, srbštině a turečtině,

 

komunikovat v českém nebo slovenském jazyce plynně a v anglickém, německém nebo ruském jazyce částečně.

 

Provozní doba distribučních míst je zajištěna nepřetržitě.

 

Seznam distribučních míst [formát PDF] [formát XLS]

 

 
administrace stránek:

 

DaBeL.Dablovic@seznam.cz

 

acecombat@seznam.cz

mariarosa@seznam.cz